Zichtverbreders
Tekst

Geïntegreerd denken en de invloed van stress

14 Lessen Basis

Over deze training

Deze methode is speciaal gericht op het overwinnen, of tenminste adequater omgaan met leer- en leefproblemen die gerelateerd zijn aan stress-situaties die ontstaan wanneer een mens belemmerd wordt in zijn eigen stijl van leren.

 

Aansluitend 3 praktijkdagen.

 

Woordblind gaat dus over leerproblemen herkennen en overwinnen met behulp van kinesiologie. De samenwerking tussen de twee hersenhelften is hierbij van groot belang. Je leert met behulp van spiertesten wat het leerpatroon is.

 

Het leerpatroon wordt ook wel de persoonlijkheidsstructuur of dominantiepatroon genoemd (voorkeur voor hand, voet, oor, oog, hersenhelft en waar bij jou Gestalt en Analyse functie zetelen). Dominantiepatronen of persoonlijkheidsstructuren geven de structuur van het brein aan. Mensen hebben verschillende persoonlijkheidsstructuren, dat is bekend maar niet altijd geaccepteerd. Dat wat ons tot unieke mensen maakt is juist gelegen in het feit dat we ons eigen unieke bewustzijn en ons eigen keuzepatroon hebben. Als we weten wat ons leerpatroon is, kunnen we daar rekening mee houden. Ook kunnen we zien wat er met dit patroon gebeurt in een stressvolle situatie en ook met die informatie ons voordeel doen. Daarnaast kunnen we van het huidige leerpatroon voor bv lezen de stress afhalen, zodat lezen weer zonder stress gebeurt en we dus gemakkelijker leren en dus meer plezier krijgen in leren etc.

 

Vooral lezen, rekenen en schrijven worden gebruikt om te onderzoeken wat stressvol is. Omdat er veel klachten zijn die zichtbaar worden wanneer kinderen op school gaan leren lezen, rekenen en schrijven. Ook veel ‘leefproblemen’ van volwassenen kunnen teruggevoerd worden naar ‘leerproblemen’ van vroeger. Maar ook als je sprakeloos bent onder bepaalde omstandigheden is dit een cursus om te kijken wat er gebeurt en hoe je dit in balans kunt brengen.

 

Als we de stress op het leren aanpakken en in beweging brengen, is de mogelijkheid van leren weer vergroot. De mogelijkheid tot succes stijgt waardoor leren weer leuk wordt. En hoe vaker je een succes ervaart hoe sneller het oude patroon verdwijnt en er een nieuw patroon voor in de plaats komt = geitenpaadjes maken.

 

Coby Schasfoort-Spanbroek heeft deze methode ontwikkeld om leerproblemen op een andere manier te benaderen en veranderen met gebruikmaking van Educatieve Kinese.

 

Elke trainer geeft zijn eigen invulling aan de praktijkdagen en bepaalt dus zijn eigen volgorde.

Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van video’s, websites en afbeeldingen.  Je wordt verzocht om twee boeken aan te schaffen, wanneer die nog niet in je bezit hebt. Dyslexie: stoornis of intelligentie van Sjan Verhoeven en Gertrudie Boersen én The Dominance Factor van Carla Hannaford.

 

Namens Team TOPKI wensen wij jou veel plezier met je voorbereiding of verdieping van Woordblind via deze Online Leer Omgeving (OLO) en een leerzame tijd met dit mooie materiaal.

Inge Burgerhof

Naar inhoudsopgave

Zichtverbreders

De ontwikkelaar

Coby Schasfoort-Spanbroek

Het boekje: Blij met Stress

Voorwoord van Els Jansen bij de digitale editie.

Zichtverbreders

De achtergrond van gedrag

Er is vaak veel meer ‘aan de hand’ dan alleen maar wat je ziet.

Zichtverbreders

Lichaamsbewustzijn

Kinesiologie helpt om bewuster te worden van wat het lichaam allemaal weet en aangeeft. Nieuwsgierigheid is daarbij belangrijk!

Zichtverbreders

Het Brein

De verschillende delen van het brein en de functies.

Zichtverbreders

Geïntegreerd denken – Het Corpus Callosum

Conceptuele denkers versus Lineaire denkers.

Jill Bolte Talor, wetenschapper én ervaringsdeskundige van de functies van de linker hersenhelft - de rechter hersenhelft.

Zichtverbreders

Dyslexie

Boek: Dyslexie, stoornis of intelligentie!

Wat is dyslexie.

De werking van het dyslectische brein.

Zichtverbreders

Conceptueel denken

Kenmerken van dyslexie-conceptueel denken.

Kwaliteiten en talenten van conceptueel denken.

Diagnoses voor conceptueel denkers.

Zichtverbreders

Stress – faalangst

​Conceptueel denken en faalangst.

Wat er gebeurt in je brein bij stress.

Zichtverbreders

Leerstijlen

Video over de verschillende leerstijlen.

Test: Meervoudige intelligentie.

Zichtverbreders

Protocol Woordblind: 4 stappen

  1. Voorbereidende handelingen; Voortesten, houding testen, persoonlijkheidsstructuur en leerstijl.
  2. Actuele actie; de stress live aanzetten
  3. Veranderen door te bewegen (Leren met je lijf) + ankeren
  4. Groeiwerk
Zichtverbreders

Dominantiepatronen

Er zijn 32 profielen, beschreven in The Dominance Factor van Carla Hannaford. Waar het uiteindelijk om gaat is dat je brein geïntegreerd werkt wanneer er geen stress meer is op het onderwerp. Dan zou het zelfs kunnen dat de functie van Analyse & Gestalt in beide hersenhelften wordt geactiveerd.

Zichtverbreders

Wanneer kruislopen niet automatisch ontwikkeld is

Bewegen en de invloed hiervan op het functioneren van beide hemisferen.

Zichtverbreders

Groeiwerk – Stap 4

Vaak herinnert het lichaam zich dan weer de geïntegreerde toestand van het lichaam. Daarnaast zijn de oefeningen op zichzelf balancerend.

Pen
>