Vorming
Tekst

Energetic Kinesiology

5 Lessen Verdieping

Over deze training

Dit leerboek beschrijft het vakgebied en legt de technieken uit waarop het is gebouwd. In deze module staan vertalingen van delen van het boek. Dit zal steeds aangevuld worden.

Deze module is toegankelijk voor alle studenten van TOPKI die aan kunnen tonen dat ze in het bezit zijn van het Engels talige boek Energetic Kinesiology
Principles and Practice geschreven door Charles Krebs en Tania McGowan. Voorbeeld van een aantal bladzijden

Stuur hiervoor een mail naar inge@topki-online.nl met de aankoopbon op jouw naam.

Energetic Kinesiology is an emerging field internationally in the Complementary Health Sciences, gaining more and more scientific support and recognition. This fully referenced textbook describes the field and explains the techniques upon which it is built. It covers the underlying principles, the methods and scientific support for the efficacy of Energetic Kinesiology. It also offers a unique history of Energetic Kinesiology based on the first-hand experience of Charles Krebs who knew most of the originators of Energetic Kinesiology techniques personally. The book is a unique, well-illustrated, single source of a vast array of information, research and clinical knowledge in a format that is both accessible and practical to clinicians and students.

Naar inhoudsopgave

TOPKI studenten

Inleiding

Uitleg over het gebruik van deze module

TOPKI studenten

Voorwoord – Preface

Verklaringen van de terminologie die in dit boek gebruikt wordt - blz Xi

TOPKI studenten

Hoofdstuk 1

Chapter 1 - Understanding kinesiology page 1..5

Kinesiologie begrijpen blz 1..5

TOPKI studenten

Hoofdstuk 8 Wat is spiermonitoring?

Wat is spiermonitoring?

TOPKI studenten

Hoofdstuk 13 Pause lock

In Leefblind I is toegelicht hoe het mechanisme van Pauselock werkt. We benoemden daar al dat je voor de Pauselock het best de heupen of het Kaakgewricht in kunt zetten. In Leefblind II gaan we beide gewrichten combineren, waardoor verschillende stukken informatie gecombineerd kunnen worden.

Op Blz 136 én 137 van Energetic Kinesiology van Charles Krebs staat dit mechanisme mooi uitgelegd. Hieronder vind je een deel van de tekst.

Pen
>