Creëer het leven dat je wél wilt

en los de spanning op die het leven

dat je niet wilt veroorzaakt.

Je gezondheid van binnen uit leren stimuleren door te luisteren naar je eigen wijsheid. 

Via spiertesten de invloed van stress onderzoeken, inzichten verkrijgen, ontladen en oude koppelingen losmaken. 

Aansluitend 2 Praktijkdagen.


Via de spiertest geeft het lichaam de oplossing aan.

Elke beweging van je lichaam, elke emotie en elke gedachte die door je hoofd gaat, heeft energie nodig. Net zoals alles wat zich in de buitenwereld afspeelt energie verbruikt, heeft ook alles wat zich binnenin je afspeelt energie nodig.

We leggen onze aandacht heel erg buiten onszelf, terwijl het lichaam het meest unieke goedlopende bedrijf is wat er bestaat. Wanneer we niet luisteren naar deze wijsheid, missen we signalen om te komen tot zelf herstel. Energie blokkades zorgen ervoor dat er klachten ontstaan en door symptoombestrijding blijven we geen gebruik maken van het zelf herstellend vermogen.

Kinesiologie is een methode om energieblokkades op te sporen, er naar te luisteren én te handelen, waardoor het zelfherstellend vermogen de blokkade op kan heffen.
Dat opsporen gebeurt met manuele spiertesten. Die kun je zien als een soort feedbackmechanisme van je lichaam. Ben je er achter waar de blokkades zitten, dan kun je handelen met diverse technieken. De energie gaat stromen en je lichaam spreekt zijn eigen zelfhelend vermogen weer aan.

Inzicht in de vele vormen van stress

Energieblokkades of stagnaties ontstaan door stress. Hierbij is stress een breed begrip – het kan alles zijn wat je systeem uit balans brengt. Denk aan je gezondheid als een piramide. Die heeft vier zijdes: structuur, emotie, chemie en intellect. Eigenlijk wie jij van binnen bent. Er is ook een buitenkant: jouw situatie, bestaande uit geschiedenis, toekomst en waarheid. Al die aspecten werken voortdurend op elkaar in. Niet verbazend dus dat jouw lichamelijk en emotioneel welbevinden op allerlei manieren beïnvloed kan worden. Kinesiologie helpt je om de spanningen tussen de verschillende zijdes te herstellen richting balans of evenwicht.

Stress-bewustwording én Lichaams-bewustwording zorgt ervoor dat je problemen vanuit een ander bewustzijnsniveau benadert. En zoals Einstein zei: een probleem kan niet worden opgelost op hetzelfde niveau van bewustzijn dat het gecreëerd heeft.


Deze training is voor jou wanneer je:

 • Het gevoel hebt dat je soms vast zit in gewoontes, emoties en patronen uit het verleden
 • Vaak een onbestendig gevoel hebt, maar niet weet waar dat vandaan komt
 • Niet weet wat gedachten en emoties fysiek veroorzaken in je lichaam
 • Regelmatig last hebt van spanningshoofdpijn
 • Vaak taken uitstelt
 • Niet goed met veranderingen om kunt gaan
 • Worstelt met het bereiken van doelen
 • Een gezond evenwicht tussen lijf, hoofd en hart wilt
 • Je gezondheid letterlijk in eigen handen wilt nemen door blokkades op te heffen en energie weer in beweging te brengen
 • Je gezondheid van binnen uit wilt leren stimuleren door te luisteren naar je eigen lichaamswijsheid


Wanneer je coach wilt worden of al bent, is deze training voor jou wanneer je:

 • Cliënten hebt die last hebben van één of meerdere van bovenstaande punten
 • Via spiertesten je cliënt wilt laten voelen wat de oorzaak is én hoe het anders kan
 • Wilt begrijpen én ervaren wat de fysiologie is van stress
 • Zelf alle stappen en oefeningen wilt ervaren, zodat je het gemakkelijker kunt toepassen bij je cliënten en snapt wat zij ervaren
 • Wilt leren om Emotional Stress Release op verschillende manieren toe te passen
 • Cliënten wilt begeleiden bij het bereiken van hun doelen door de beren op de weg stress vrij te maken
 • Weet dat symptoom bestrijding niet zorgt voor gezondheid op de lange termijn, maar voor tijdelijke vermindering van ongemakken
 • Echt wilt luisteren naar het lichaam
 • Je cliënt de verantwoordelijkheid voor zijn eigen herstel wilt geven
 • De begeleider op dit pad van herstel wilt zijn
 • Wil werken met bewustzijn én lichaamswerk
 • Vanaf de eerste module direct in de praktijk aan de slag wilt
 • Aandacht voor het proces hebt
 • Aanvulling op elke andere gezondheidsinterventie wilt bieden

Je gezondheid letterlijk in eigen handen nemen!

Je leert de spiertest te voelen en duiden en daarmee de behoefte van je lichaam om opnieuw evenwicht te bereiken. Zo kun je zelf ervaren wat jouw lichaam weet en helpen om weer te handelen in de richting van welzijn. Bewustwording vormt de sleutel tot dit hele proces. Je neemt je gezondheid letterlijk in eigen handen!

Natuurlijk is dit heel fijn voor jezelf, vanaf de eerste les merk je dat je groeit in bewustzijn en vanaf de eerste praktijkdag voel je via de spiertest wat je onbewuste allemaal weet. Maar dit kun je ook direct vanaf de eerste praktijkdag ook voor andere inzetten.


Luisteren naar je lichaam, energie in beweging brengen, blokkades opheffen en balans hervinden.

Met Kinesiologie leer je te luisteren naar je lichaam en je gezondheid van binnenuit te stimuleren en te ondersteunen.
In verschillende modules leer je je innerlijke energiesysteem te testen en de blokkades aan te pakken.
Je kunt dit vergelijken met een tuinslang waarin propjes algen zitten, daar stroomt het water ook niet goed doorheen. Zo werkt dat ook met je interne energiesysteem!

Door middel van spiertesten en oefeningen ga je heel gericht technieken inzetten om jouw stress te hanteren en te transformeren. De correctiemethoden van kinesiologie zorgen ervoor dat processen van loskoppelen, ontladen en loslaten vaak sneller gaan zonder de zwaarte van het herbeleven.

Vanaf de eerste module kun je al resultaten ervaren én ook andere helpen om te luisteren naar hun 'eigen wijsheid'

Na deze training 

 • Heb je kennis over de fysiologie van stress én wat dat met jou doet
 • Kun je via spiertesten luisteren naar de wijsheid van het lichaam
 • Kun je overtuigingen testen en het brein erbij betrekken
 • Weet je hoe oude patronen vervagen en nieuwe gedachtes geactiveerd worden
 • Kun je m.b.v. een testen onderzoeken wat de gevoeligheid voor stress is en uitleggen wat het verband met gezondheidsproblemen is
 • Weet je waar de weerstand op verandering vandaan komt en hoe je de stress daarvan kunt aanpakken
 • Heb je ervaren wat bewuste aanraking en aandacht doet in het gezondheidsproces
 • Kun je Emotional Stress Release op verschillende manieren toepassen 
 • Beschik je over uitgebreide kennis om doelen te stellen, uit te werken, stressvrij te maken en te behalen
 • Heb je inzicht in uitstelgedrag, de grondslag hiervan, de verschillende types en de aanpak
 • Is je beweeglijkheid hersteld en de spanning vermindert door diverse oefeningen
 • Organiseer je jezelf beter
 • Weet je wat je kunt doen aan spanningshoofdpijn
 • Kun je voeding testen en onderverdelen in energie-gevend, energie-vragend of neutraal
 • Kun je bovenstaande toepassen op jezelf en voor andere én heb je de effectiviteit zelf ervaren
 • Heb je een volgende stap gezet in je persoonlijke ontwikkeling

"

Ik heb onlangs de cursus bij Inge gevolgd. Het is een geweldige verrijking, met een heel pakket technieken die (bedrieglijk) eenvoudig in te zetten zijn. Inge heeft zelf veel uitgezocht over de achterliggende informatie en dit in deze online leeromgeving gezet. Hierdoor kreeg ik veel meer inzicht in waarom ik iets doe. Al met al heel blij dat ik bij Inge deze cursus heb gedaan, een goede instructeur die degelijk en zorgvuldig te werk gaat in haar cursussen.


TOPKI-student

Stress Release 1-2

Stress Release is een methode ontwikkeld door Wayne Topping. In deze methode worden diverse technieken aangeleerd om stress te kunnen herkennen, erkennen, hanteren en transformeren. Inzicht in de mechaniek van het vecht-vluchtsysteem, hoe we als mensen roofbouw plegen op ons fysieke lichaam (burnout) en hoe we met behulp van Stress Release invloed kunnen uitoefenen op het denken en het functioneren ondanks de aanwezigheid van stress. Stress Release helpt bij bewust keuzes maken, het ondersteunt velen bij ieders unieke veranderingsproces. 

1. Introductie

Deze eerste les is voor iedereen toegankelijk. Beschreven wordt wat de methode inhoudt, welke onderwerpen aan bod komen, wat het doel is, hoe we dat bereiken, wat er van jou verwacht wordt én een video over het mechanisme in je brein.

2. Overzicht van de lessen

Een kort overzicht van wat er in het manual staat. Dit manual wordt uitgereikt op de eerste praktijkdag. De online leeromgeving biedt je voldoende materiaal om je goed voor te bereiden op de 2 praktijkdagen. Daardoor kunnen we tijdens de praktijkdagen de focus leggen op het spiertesten in relatie tot de diverse onderwerpen.

We gaan diepgang brengen in het ervaren van stress en de manier waarop we daarmee omgaan; herkennen, erkennen, hanteren én transformeren. Deels door middel van spiertesten en oefeningen, deels door bewustwording en inzicht in ZIJN. Hierdoor worden onbewuste delen bewust verwerkt en leer je om te gaan met nieuwe uitdagingen.

Niets menselijks is ons daarna nog vreemd!

3. Begrip ‘stress’

Stress is een algemeen begrip, maar wat is het nu echt? Wat is de stress cyclus? Wat bepaalt hoe we op stressoren reageren? Met behulp van een aantal vragen én video ga je op zoek naar antwoorden.

4. De fysiologie van stress

Met behulp van een aantal vragen én websites ga je onderzoeken wat de fysiologie van stress is. Hiervan bewust worden is een belangrijk onderdeel om zo gezond als mogelijk te blijven of weer te worden.

5. Bij jezelf onderzoeken wat stressvol is

Met behulp van een audio-oefening bewust worden wat stress doet in je lichaam, terwijl je rustig in je eigen ruimte bent. De ervaringen van jezelf én van andere geven je inzicht in de kracht van gedachten en emoties. De oefening wordt afgesloten met een eenvoudige ontspanningsoefening.

Tijdens de praktijkdag komt hierop nog een uitbreiding voor extra inzicht én diepgang.

6. Emotional Stress Release

Zelf ervaren hoe eenvoudig én krachtig deze techniek werkt. Met behulp van een video wordt het principe van emotional stress release uitgelegd en kun je dit op jezelf én andere toepassen. Ademhaling is hierbij ondersteunend.

Tijdens de praktijkdag gaan we hier uitgebreid mee werken.

7. Hoe erg is jou STRESS?

Met behulp van een test onderzoek je hoe het met jouw gevoeligheid voor stress is en welke indicatie dat afgeeft over de kans op gezondheidsproblemen. Een video verduidelijkt hoe je hiermee om kunt gaan.

8. Bereik van zintuiglijke input vergroten - 1

Het geven van een compliment is een van de sterkste methoden om gedrag te veranderen. Inzicht krijgen in hoe jij omgaat met complimenten geven en ontvangen. Do's en don'ts van complimenten.

9. Bereik van zintuiglijke input vergroten - 2

Als kinesioloog raak je mensen aan, fysiek, mentaal én emotioneel. Inzicht krijgen in het belang hiervan én je eigen grenzen hierin is een eerste vereiste om als kinesioloog vrij te kunnen werken.

10. Ankeren

Hoe werkt ankeren, waar komt het vandaan. Met behulp van video's wordt de methoden van ankeren en alle onderdelen die daarbij betrokken worden uitgelegd. Tijdens de praktijkdag gaan we hier uitgebreid mee werken.

11. Reacties op veranderingen

Niet afwachten, maar uit je comfortzone stappen, de mogelijkheden tot verandering aangrijpen en je potentieel benutten.... Het klinkt zo simpel! Onderzoeken hoe dat voor jou werkt met behulp van een video én een schrijfoefening.

Tijdens de praktijkdag gaan we dieper in op veranderingen en onze weerstand daarop. We testen een affirmatie - we doen de zelfscan van les 5 - daarna de schrijfoefening zoals in deze beschreven - natesten van de affirmatie - zelfscan. Natuurlijk heeft dit alles te maken met neuroplasticiteit. Bekijk de video van les 1 nog een keer wanneer je niet meer weet waar dit over gaat.

12. Doelen stellen

Ontdekken wat je wilt in je leven kan worden vergemakkelijkt door de procedure van het stellen van doelen. Met behulp van video's en een schrijfopdracht wordt je duidelijk wat hierin nodig is én wat handige hulpmiddelen zijn.

Dit is niet het standaard verhaaltje over doelen stellen! Tijdens de praktijkdag gaan we hier uitgebreid mee aan de slag; op welk deel van het proces zit stress, deze blokkade opruimen, zodat het doel gemakkelijker bereikt wordt.

13. Breng je leven op orde - timemanagement

Met behulp van websites de diverse tools verzamelen, zodat we tijdens de praktijkdag hiermee kunnen werken. We testen welke tool jou het beste kan helpen, bij de acties in het proces van doelen stellen, om productiever, effectiever en efficiënter om te gaan met jouw tijd. Eventuele stress erop gaan we elimineren.

14. Uitstelgedrag

Met behulp van video's en een test ga je ontdekken wat uitstelgedrag is én wat hiervan de grondslag is. Om uitstelgedrag aan te pakken is de eerste stap: inzicht krijgen in het eigen innerlijke conflict.

Tijdens de praktijkdag gaan we de uitkomst van je zelfonderzoek m.b.v. stellingen testen, onderzoeken wat er fysiologisch gebeurt, ESR gebruiken (de stress ervan transformeren), doel stellen en uitwerken, de eerste stap uittesten, Stress elimineren in het proces, ondersteuning uittesten van Temporal Tap en Ankeren en de laatste stap bedenken. Alles wat je tot nu toe geleerd hebt komt hierin aan bod.

15. Welke voeding past bij jou?

Voeding die stress veroorzaakt en voeding die helpt stress beter te hanteren. Welke voeding denk je dat invloed hierop heeft? Tijdens de praktijkdag gaan we deze voeding testen, zodat je weet of je in het geheel, de stof aankan zonder nadelige bijwerkingen. Daarna kun je testen of het een gunstige of nadelige invloed heeft op je uitstelgedrag of op het behalen van je doel.

16. Diverse oefeningen

Lichaamsoefeningen worden ingezet om stress, die zich heeft vastgezet in het lichaam, vrij te maken. Emoties, zoals angst, kunnen de buikspieren spannen en de beweging van het diafragma hinderen. In het manual zijn diverse oefeningen beschreven. Tijdens de praktijkdag gaan we de bewegelijkheid herstellen en de spanning verminderen met behulp van correcties. Ook testen we uit welke oefening ondersteunend voor jou kan zijn bij het behalen van je doel.

17. Overleven in een wereld vol stress

Er zijn drie kenmerken van stressweerbaarheid. Welke verandering kun je aanbrengen om je stressweerstand of je kracht te verbeteren? We gaan de drie kenmerken onderzoeken en testen met behulp van stellingen. Hierdoor ga je de uitdagingen in je leven gemakkelijker aan.

18. FORUM

In het forum kun je je vragen stellen, reacties geven en ervaringen delen.

Over mij

Ik ben Inge Burgerhof, getrouwd, moeder van twee kinderen, Kinesioloog en vooral lekker mezelf.

Ik heb mijn opleiding gevolgd bij TOPKI, omdat van de diverse kinesiologie scholen, deze de breedste en diepste methoden aanbiedt. Het leuke van Kinesiologie studeren bij TOPKI is dat je zelf je route bepaalt en je pakket samenstelt (naast de verplichtte onderdelen). Dit past helemaal bij mij. Ik vind het fijn om jou als cliënt via het spiertesten een breed keuze pakket aan te kunnen bieden. Daarnaast geeft je lijf aan hoe snel je de diepte in wilt en kunt. Je sessie is dus helemaal afgestemd op jou verhaal en wat jij aan kan. Soms kun je meer aan dan je gedacht had en dan werken we snel en heel diep. Soms gaan we even de vertraging in. Ik laat me sturen door wat jou lichaam via de spiertest aangeeft nodig te hebben om meer in balans te komen.

Omdat ik werkelijk gek ben op mijn vak, geef ik er sinds 2014 ook les in: Touch for Health, Stress Release en Zichtverbreders.

In 2018 ben ik in het bestuur van TOPKI gestapt als voorzitter en met het huidige bestuur hebben we het stokje overgenomen van Ingrid en Iris. Een nieuwe site én een online leeromgeving zijn het gevolg hiervan.

Ook volg ik zeer regelmatig nog aanvullende kinesiologie opleidingen of andere zelfontwikkelings-cursussen gewoon omdat ik het niet laten kan.

Zoals je kunt lezen heb ik hart voor mijn vak, voor mijn praktijk, voor mijn cursuscentrum én voor de TOPKI opleiding. Maar dit is ontstaan vanuit hart hebben voor degene die bij mij binnenlopen voor een kinesiologie behandeling. In deze online leeromgeving staan heel veel weetjes uit enthousiasme over mijn vak, naast de kinesiologie kennis die daaraan ten grondslag ligt.

Het leuke van zo’n online leeromgeving is dat het mee kan groeien…

Ik zou het leuk vinden je te ontmoeten!

Ik heb onlangs de cursus bij Inge gevolgd. Het is een geweldige verrijking, met een heel pakket technieken die (bedrieglijk) eenvoudig in te zetten zijn. Inge heeft zelf veel uitgezocht over de achterliggende informatie en dit in deze online leeromgeving gezet. Hierdoor kreeg ik veel meer inzicht in waarom ik iets doe. Al met al heel blij dat ik bij Inge deze cursus heb gedaan, een goede instructeur die degelijk en zorgvuldig te werk gaat in haar cursussen.


TOPKI-student

Er wordt met spiertesten gewerkt om iedere keer weer te onderzoeken wat voor jou als individu de beste oplossing is. Leren voelen en duiden van een spiertest en daarmee de behoefte van je lichaam om opnieuw evenwicht te bereiken. Bewustzijn vormt de sleutel tot dit hele proces. Je neemt je gezondheid letterlijk in eigen handen! Zo word je gestimuleerd om te leven vanuit je eigen kracht!


Durf jij te luisteren naar je lichaam? Durf jij te vertrouwen op je eigen wijsheid? Want elke verandering, alles wat je op een dag meemaakt, wordt door je lichaam verwerkt, steeds opnieuw zoekend naar een balans, een evenwicht. Als je steeds meer energie verbruikt dan je aan kunt vullen, kunnen er op den duur klachten ontstaan.

Veel gestelde vragen

Hoelang blijf ik toegang houden tot de training?

Hoeveel tijd zal ik kwijt zijn aan deze online training?

Waar worden de 2 praktijkdagen gegeven en wanneer?

Wat heb ik nodig om online mee te doen?

Als mijn vraag er niet tussen staat wat kan ik dan doen?

tOPKI studenten mét certificaat

spinner

Je hebt de cursus Stress Release al eerder gevolgd, je wilt een verdiepingsslag maken én je bent student van TOPKI, dan kun je je aanmelden voor de losse online-training. Je ontvangt na betaling én nadat je mij je Stress Release 1-2 certificaat gemaild hebt, je inlogcode en kunt dan direct aan de slag.


€ 97,00

Online-training én 2 praktijkdagen

bolt

Je hebt Stress Release 1-2 nog niet eerder gevolgd, dan kun je je aanmelden voor de training inclusief 2 praktijkdagen. Je ontvangt na betaling automatisch je inlogcode en kunt direct aan de slag.


€ 422,00


>